Kwaliteitslabel QforWSE

Met grote trots delen wij mee dat we na de kwaliteitsaudit van CertUp opnieuw het QforWSE kwaliteitslabel hebben behaald. Dit wil zeggen dat wij beantwoorden aan de kwaliteitsvoorwaarden van het Departement Werk en Sociale Economie (Vlaamse Overheid). Hiervoor werden drie domeinen afgetoetst: onze dienstverlening, HR en financieel beheer. We zijn dankbaar voor ieders inzet die tot deze belangrijke erkenning leidt.

De Brug behaalt het Qfor WSE kwaliteitslabel

Wij zijn heel trots om kenbaar te kunnen maken dat ons maatwerkbedrijf, na een objectieve en onafhankelijke audit door CertUp, het Qfor WSE kwaliteitslabel mocht ontvangen. Hét kwaliteitsbewijs bij uitstek voor dienstverleners actief in het kader van sociale economie.

Drie categorieën van kwaliteitsvoorwaarden kwamen aan bod:

  1. Onze dienstverlening aan klanten
  2. Het personeelsbeheer van de organisatie
  3. Het financieel beheer van de organisatie

De Brug haalde een mooie score op elk van de drie domeinen.

Dit is een pluim op de hoed van al onze medewerkers die dagdagelijks hun beste beentje voor zetten.