Sociaal beleid

Op De Brug kan je als werknemer met een beperking rekenen op de nodige psychosociale ondersteuning van ons Team SAM (Sociale en Administratieve ondersteuning voor Alle Medewerkers). Dit is wat ons onderscheidt van een regulier bedrijf. Zo zorgen zij o.a. voor: 

  • een intensieve opvolging, evaluatie en een continue bijsturing van de werknemers bij indiensttreding en de verdere tewerkstelling. 
  • In orde maken van de sociale administratie van de werknemers. 
  • het organiseren van vorming, training en opleiding voor werknemers met een handicap en het informeren van monitoren bij specifieke problemen die zich stellen. 
  • Ondersteuning op het vlak van ergonomie om aangepaste arbeid aan te bieden 
  • Vrijetijdswerking. 
  • Ondersteuning op het vlak van huisvesting, financiën, relaties en netwerken. 
  • Doorverwijzing naar en bemiddelen met begeleidende diensten, advocaten, bewindvoering, psychiatrie, …