Over Ons

De Brug zet zich sinds 1973 in voor de professionele integratie van mensen met een arbeidsbeperking. Met succes: vandaag telt ons bedrijf 360 medewerkers en vele tevreden klanten. 

Onze producten en diensten moeten aan de hoogste eisen voldoen. We investeren dan ook structureel in innovatie, scholing en ondersteuning. 

Voor ons is succesvol ondernemen duurzaam ondernemen. En dat zowel ecologisch als menselijk. We belasten het milieu zo weinig mogelijk en streven ernaar met onze klanten, medewerkers en leveranciers een duurzame relatie op te bouwen. Openheid en betrokkenheid staan daarbij centraal. 

Missie

Onze vertrouwde missie kreeg in 2019, met de overstap van Beschermde Werkplaats naar Maatwerkbedrijf, een update, zodat ze nog beter aansluit bij de hedendaagse realiteit waarin we werkzaam willen zijn. 

“De Brug vzw is een maatwerkbedrijf dat geschikte tewerkstelling voorziet voor mensen met een erkende afstand tot de arbeidsmarkt, met bijzondere aandacht voor mensen met een psychische beperking. 

We organiseren onze activiteiten en ondernemerschap op een economisch en ecologisch verantwoorde manier, met voldoende aandacht voor innovatie, kwaliteit en flexibiliteit. 

We zetten in op de persoonlijke ontwikkeling van al onze medewerkers en investeren in een aangename werksfeer. We bevorderen maatschappelijke verankering en de kans op succesvolle arbeidstrajecten, door onze medewerkers op maat en op tal van sociale vlakken te ondersteunen.” 

Waarden

Op De Brug willen wij staan voor volgende kernwaarden: 

  • Respect 
  • Kwaliteit 
  • Klantvriendelijkheid 
  • Duurzaamheid 
  • Communicatie 
  • Veiligheid 
  • Betrokkenheid 
  • Persoonlijke ontwikkeling 

Historiek

8 juni 1971 : Onder impuls van Dr. Raoul De Smedt wordt De Brug gesticht op de site Waesdonck door een groep personen van het psychiatrisch zieken-huis van de Broeders van Liefde te Mortsel (St.-Amedeus, nu Multiversum), de Broeders Alexianen te Boechout en de Nationale Bond tegen Epilepsie, afdeling Antwerpen. Al deze instellingen hebben nog steeds een vertegenwoordiger in de raad van beheer. 

20 augustus 1973 : De beschermde werkplaats start op met 15 arbeiders met een handicap en 2 begeleiders. 

1978, 1979, 1983 en 1988 : Het oorspronkelijk gebouw wordt in fases uitgebreid tot een oppervlakte van 10.000m². 

1993 : Er wordt beslist tot aankoop van het aangrenzende domein Venneborg, waar de firma Mertens N.V. jarenlang gevestigd was. 

31 januari 2013 : De werkplaats wordt getroffen door een zeer zware brand. De afdelingen spuiterij, stoffering en elektronica worden terug heropgebouwd. 

Heden : De Brug stelt 270 mensen met een arbeidsbeperking en 90 begeleiders tewerk. De totale site beslaat 56.000 m² bedrijfsterrein waarvan 35.000 m² gebouwen. 

Directieteam

Ons maatwerkbedrijf staat onder de dagelijkse leiding van een geëngageerd directieteam: 

Marc De Preter, Gedelegeerd bestuurder 
Luk Cools, Directie Productie/Commercieel 
Tom Goor, Financieel directeur 
Sarah Devisch, Directie administratie/ICT/HR