Kwaliteitslabel QforWSE

Met grote trots delen wij mee dat we na de kwaliteitsaudit van CertUp opnieuw het QforWSE kwaliteitslabel hebben behaald. Dit wil zeggen dat wij beantwoorden aan de kwaliteitsvoorwaarden van het Departement Werk en Sociale Economie (Vlaamse Overheid). Hiervoor werden drie domeinen afgetoetst: onze dienstverlening, HR en financieel beheer. We zijn dankbaar voor ieders inzet die tot deze belangrijke erkenning leidt.