De Brug onderneemt actie voor een duurzamere wereld

Klimaatverandering en de aantasting van het milieu vormen een belangrijke uitdaging voor de leefbaarheid van onze planeet. We erkennen dit en willen actie ondernemen voor een duurzamere wereld. Daarom is De Brug een klimaatneutraal partnership aangegaan met Konica Minolta om de circulaire economie te ondersteunen en CO2 neutraal printen mogelijk te maken binnen haar bedrijf.  

Met deze partnership verbetert De Brug niet alleen de efficiëntie van de printprocessen, maar worden er ook concrete maatregelen genomen om de milieu-impact van de werkplek te verminderen. Deze waardevolle bijdrage aan een duurzame wereld helpt bij het besparen van grondstoffen, het verminderen van afval en is een belangrijke stap voor De Brug naar een koolstof neutrale toekomst.  

Calculatie van de CO2 Footprint

De Brug liet alle CO2-emissies van haar printers berekenen tijdens productie en gebruik: papier, elektriciteit, toner, kleine onderdelen en het onderhoud. Daarnaast zal een jaarlijkse ECO-rapportage voorzien door Konica Minolta om het verbruik in relatie tot de CO2-uitstoot in kaart brengen.  

Reductie inspanningen

De bizhub-printers, waarvoor De Brug heeft gekozen, hebben doorgaans al een gunstige ecologische voetafdruk. Daarnaast maakt De Brug gebruik van het volledige scala aan vooraf geprogrammeerde eco-instellingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het automatisch verwijderen van lege pagina’s, het vermijden van misprints, dynamische eco-timers en een intelligente tonerbesparingsmodus. Hierdoor kan het bedrijf zowel de gebruikskosten als de CO2-uitstoot verder reduceren.  

Compensatie van onvermijdbare emissie

De Brug neutraliseert alle CO2-uitstoot die onvermijdelijk is tijdens het gebruik van haar printers. De CO2-uitstoot die samenhangt met de bizhub-printsystemen van het bedrijf werden berekend en volledig gecompenseerd met een gecertificeerd CO2-compensatieproject: een windturbineboerderij op het eiland Aruba, in het Caribisch gebied. De Brug gebruikt hiervoor de compensatieservice van Konica Minolta, in samenwerking met de compensatie-experts van ClimatePartner. Het compensatiecertificaat van De Brug is publiek beschikbaar en te downloaden in 14 talen via deze link Hier is ook meer informatie terug te vinden over het compensatie project.

Aangezien De Brug in het kader van het bereiken van haar duurzaamheidsdoelstellingen ook altijd op zoek is om de ecologische voetafdruk van haar activiteiten te verminderen, is De Brug er trots op deze belangrijke stappen op gebied van klimaat en de ondersteuning van de circulaire economie te mogen bekend maken. Ga voor meer informatie over De Brug en duurzaamheid naar: https://debrug.be/duurzaamheid/

De Brug behaalt het Qfor WSE kwaliteitslabel

Wij zijn heel trots om kenbaar te kunnen maken dat ons maatwerkbedrijf, na een objectieve en onafhankelijke audit door CertUp, het Qfor WSE kwaliteitslabel mocht ontvangen. Hét kwaliteitsbewijs bij uitstek voor dienstverleners actief in het kader van sociale economie.

Drie categorieën van kwaliteitsvoorwaarden kwamen aan bod:

  1. Onze dienstverlening aan klanten
  2. Het personeelsbeheer van de organisatie
  3. Het financieel beheer van de organisatie

De Brug haalde een mooie score op elk van de drie domeinen.

Dit is een pluim op de hoed van al onze medewerkers die dagdagelijks hun beste beentje voor zetten.

De Brug steunt lokale initiatieven

Als maatwerkbedrijf wil De Brug zijn sociaal, maatschappelijke rol in deze tijden van Corona opnemen. Door de productie van beschermjassen en mondmaskers kunnen wij anderen helpen en is dit erg tastbaar.

Het voorbije jaar was de vraag naar mondmaskers, voor onze werknemers in productie en met een beperking, echter niet bij te houden. Heel wat mensen die De Brug kennen zijn op eigen initiatief voor ons als vrijwilliger aan de slag gegaan. Omdat wij deze mensen niet als werknemer kunnen vergoeden, wilden wij vanuit De Brug wel graag iets terug doen.

Daarom hebben wij beslist om per verkocht mondmasker dat zij als vrijwilliger gemaakt hebben, € 0,50 te schenken aan een goed doel!

De Brug heeft ervoor gekozen om het totaalbedrag te verdelen over drie goede doelen:
Escalante vzw – Mortsel: een thuis voor mensen met een beperking
De Speelhoeve – Boechout: een dagverblijf voor kinderen en jongeren die omwille van hun beperking niet naar school kunnen
In de Buurt – Mortsel: een buurthuis dat o.a. voedselbedeling doet

Wij zijn dan ook blij dat we hen elk een cheque ter waarde van 600 euro mochten overhandigen uit handen van één van onze maatwerkers die mee aan de mondmaskers gewerkt heeft.

Baker (L) overhandigt de cheque aan Escalante vzw
Nick (L) overhandigt de cheque van De Speelhoeve
In de Buurt ontvangt zijn cheque uit handen van Marina (R)

ENGIE Fabricom promoot maatwerkbedrijven

Zaterdag 13 maart verscheen er een mooi artikel in Gazet van Antwerpen n.a.v. de lopende campagne van Groep Maatwerk. Serge Van den Eynden, Department manager panels bij ENGIE Fabricom in Aartselaar getuigt over de meerwaarde van hun samenwerking met verscheidene maatwerkbedrijven in de regio.

ENGIE Fabricom is één van de grootste klanten van onze afdeling Elektronica en ook wij werden in het artikel in de bloemetjes gezet.

Lees het volledige interview hier.

Onderneem slim, zoek het niet te ver

Op maandag 1 maart lanceerde groep Maatwerk de campagne ‘Onderneem slim. Zoek het niet te ver’ waarmee we onze sector als de ideale partner naar bedrijven willen profileren, zeker in deze coronatijden waarin een lokale samenwerking een extra troef biedt.


Uiteraard hopen we heel wat buzz rond onze sector te creëren. Hilde Marinus, CEO van Equilibre3, vertelt in deze campagne over haar samenwerking met De Brug.

Haar getuigenis kan je hier lezen.

Meer informatie en getuigenissen van tevreden klanten vindt u op de campagnewebsite https://www.maatwerkbedrijven.com/

Samenwerking politiezone Minos

De Brug werkt samen met politiezone Minos (Mortsel, Borsbeek, Wijnegem, Boechout, Wommelgem) en Turnhout die drugshonden trainen op ons bedrijfsterrein. De opleiding tot drugshond is erg intensief (en lang: 760 uur, alstublieft!). De honden moeten ook leren werken in omgevingen met veel bedrijvigheid en lawaai of met specifieke geuren (bv. op onze spuitafdeling kan dit goed geoefend worden.)

Uiteraard gebeurt een en ander op een veilige, verantwoorde manier en met respect voor onze werknemers. Niemand hoeft dus bang te zijn dat een politiehond een hap uit z’n achterste zal nemen.

Wij zijn trots en verheugd dat we ons steentje kunnen bijdragen aan een veilige, drugsvrije samenleving.

Artikel in WerkVormen

Drie keer per jaar verschijnt het tijdschrift WerkVormen, een uitgave van Groep Maatwerk, koepel van maatwerkbedrijven. Deze keer stond er een leuk artikel in over onze samenwerking met 2Eco. Samen met deze klant trekken wij volop de kaart van duurzaamheid door oud kantoormeubilair een tweede leven te geven. Het volledige artikel kan u hier lezen:

https://debrug.be/wp-content/uploads/2020/12/Werkvormen.pdf