De Brug onderneemt actie voor een duurzamere wereld

Klimaatverandering en de aantasting van het milieu vormen een belangrijke uitdaging voor de leefbaarheid van onze planeet. We erkennen dit en willen actie ondernemen voor een duurzamere wereld. Daarom is De Brug een klimaatneutraal partnership aangegaan met Konica Minolta om de circulaire economie te ondersteunen en CO2 neutraal printen mogelijk te maken binnen haar bedrijf.  

Met deze partnership verbetert De Brug niet alleen de efficiëntie van de printprocessen, maar worden er ook concrete maatregelen genomen om de milieu-impact van de werkplek te verminderen. Deze waardevolle bijdrage aan een duurzame wereld helpt bij het besparen van grondstoffen, het verminderen van afval en is een belangrijke stap voor De Brug naar een koolstof neutrale toekomst.  

Calculatie van de CO2 Footprint

De Brug liet alle CO2-emissies van haar printers berekenen tijdens productie en gebruik: papier, elektriciteit, toner, kleine onderdelen en het onderhoud. Daarnaast zal een jaarlijkse ECO-rapportage voorzien door Konica Minolta om het verbruik in relatie tot de CO2-uitstoot in kaart brengen.  

Reductie inspanningen

De bizhub-printers, waarvoor De Brug heeft gekozen, hebben doorgaans al een gunstige ecologische voetafdruk. Daarnaast maakt De Brug gebruik van het volledige scala aan vooraf geprogrammeerde eco-instellingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het automatisch verwijderen van lege pagina’s, het vermijden van misprints, dynamische eco-timers en een intelligente tonerbesparingsmodus. Hierdoor kan het bedrijf zowel de gebruikskosten als de CO2-uitstoot verder reduceren.  

Compensatie van onvermijdbare emissie

De Brug neutraliseert alle CO2-uitstoot die onvermijdelijk is tijdens het gebruik van haar printers. De CO2-uitstoot die samenhangt met de bizhub-printsystemen van het bedrijf werden berekend en volledig gecompenseerd met een gecertificeerd CO2-compensatieproject: een windturbineboerderij op het eiland Aruba, in het Caribisch gebied. De Brug gebruikt hiervoor de compensatieservice van Konica Minolta, in samenwerking met de compensatie-experts van ClimatePartner. Het compensatiecertificaat van De Brug is publiek beschikbaar en te downloaden in 14 talen via deze link Hier is ook meer informatie terug te vinden over het compensatie project.

Aangezien De Brug in het kader van het bereiken van haar duurzaamheidsdoelstellingen ook altijd op zoek is om de ecologische voetafdruk van haar activiteiten te verminderen, is De Brug er trots op deze belangrijke stappen op gebied van klimaat en de ondersteuning van de circulaire economie te mogen bekend maken. Ga voor meer informatie over De Brug en duurzaamheid naar: https://debrug.be/duurzaamheid/