Succesvolle trajecten arbeidszorgers

Brent en Jordy hebben 1 juni vet aangestipt in hun agenda. Op 1 juni eindigt immers hun traject ‘arbeidsmatige activiteit’ en worden ze officieel werknemer bij De Brug. Beide hebben de afgelopen periode heel erg hard gewerkt aan hun vaardigheden en slagen er zo in een arbeidscontract in de wacht te slepen.
 
Medewerkers met een AMA-contract werken bij De Brug om te kijken of betaalde tewerkstelling voor hen mogelijk is. Succesvolle trajecten eindigen met een arbeidscontract bij ons of een ander bedrijf.