De Brug investeert in innovatie, veiligheid en ergonomie met de aankoop van een schuurrobot

De eenvoudige activiteit van het schuren van aluminium kan gevaren voor de gezondheid opleveren. Om veiligheidsredenen moeten daarom personen die aluminium schuren een veiligheidsbril dragen en een veiligheidsmasker. Beschermende handschoenen moeten ook worden gedragen om te voorkomen dat de handen besmet raken.

Niets is belangrijker dan de gezondheid van onze medewerkers! Eerder werd er reeds geïnvesteerd in een afzuigsysteem die het fijn stof uit de lucht haalt. Met de aankoop van de schuurrobot zijn wij nu in staat om in een afgesloten omgeving te laten schuren, de robot daar zijn werk te laten doen en de concentratie van o.a. aluminiumstof in de werkplaats te beperken voor onze mensen. Een mooie samenwerking van De Brug met CNC Solutions en Cibo (leverancier van schuurmaterialen) en bovendien een knap stukje technologie.